Στα προσωπικά δεδομένα συγκαταλέγονται οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, κατά την πραγματοποίηση πληρωμής ή τη συμπλήρωση φόρμας, και, γενικότερα, γραπτώς ή προφορικώς με διάφορα μέσα για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας. 

Επίσης, πληροφορίες συλλέγονται και όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Ειδικότερα, καταγράφεται η διεύθυνση ΙP σας, η πλήρη δραστηριότητα σας, η διαδρομή των κλικ σας, οι κινήσεις του ποντικιού σας, ο χρόνος παραμονής, οι αναζητήσεις σας και οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση μεταξύ εμάς και εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας.

Είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, εάν δε δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες που σας ζητούνται. Επιπλέον, μπορεί να μην εφικτό να σας εξυπηρετήσουμε. Τις πληροφορίες σας τις χρησιμοποιούμε για την απάντηση ερωτημάτων που μας έχετε θέσει, την εκτέλεση και παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ζητήσατε, την ολοκλήρωση πληρωμών, καθώς και την ενημέρωσή σας σχετικά με προσφορές και υπηρεσίες μας. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διακοπή της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προωθητικούς λόγους, μας πληροφορείτε με σχετικό μήνυμα.

Η εταιρεία «ECOLOGICO» δεν πρόκειται ποτέ να διανείμει ή να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ για άτομα κάτω των 18 ετών δεν συγκεντρώνει πληροφορίες. 

Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγονται και αφορούν εσάς, όπως το domain name, η διεύθυνση server, η ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας και γι’ αυτό δεν είναι  προσωπικές. Δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών έχουμε στην περίπτωση ανάγκης εντοπισμού κάποιου ατόμου, επειδή έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα που αφορά στην ιστοσελίδα μας.

Δικαίωμα χρήσης προσωπικών πληροφοριών σας και αποκάλυψη τους σε τρίτα μέρη από εμάς μπορεί να υπάρξει είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε επειδή επιβάλλεται από τον νόμο. Επιπλέον, αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που το κρίνουμε αναγκαίο για να προστατεύσουμε μέλη ή το κοινό της ιστοσελίδας, αλλά και εμάς, την ιδιοκτησία μας και την ιδιοκτησία μελών της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από μια σειρά πληροφοριών, τα οποία αποθηκεύονται – είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους από τον ιστότοπό μας στο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας πρόγραμμα πλοήγησης ιστού. Έτσι, εξασφαλίζουμε την ταχύτερη πλοήγησή σας, την συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας, την εξατομίκευση της επίσκεψης και της εμπειρίας σας στον ιστότοπο, την εξασφάλιση της προστασίας σας, την λήψη πληροφοριών σας εκ μέρους μας  και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ο internet browser σας να δέχεται cookies μπορείτε απλώς να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να τα απορρίπτει.

Δεσμευόμαστε ότι ο ιστότοπος  είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση και  εφαρμογή των  αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Λαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή παραβίασή της, και εφόσον έχουν κλαπεί  προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, εγγυόμαστε ότι θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Σε περίπτωση που δεν είστε σύμφωνοι με την ανωτέρω χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, δεν πρέπει να προχωρήσετε στην εισαγωγή τους σε σχετικά πεδία. Επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει λόγω αδυναμίας τήρησης από μέρους σας των ανωτέρω όρων χρήσης.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η «ECOLOGICO» δεν έχει καμία ευθύνη για τη λειτουργία, την αποδοτικότητα, την πολιτική προστασίας δεδομένων, το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, που είναι συνδεδεμένοι με την παρούσα ιστοσελίδα  και στους οποίους οδηγήστε με τη χρήση σχετικών συνδέσμων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είμαστε σύμφωνοι και  αποδεχόμαστε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν άλλες ιστοσελίδες με τις οποίες συνδεόμαστε ή έστω παραπέμπουμε. Συνεπώς δεν είμαστε υπαίτιοι, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, κατά τη μετάβασή σας και τη δραστηριότητά σας στους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους.