Η Ecologico είναι μια δυναμική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της από το 2008, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογικά λύσεις και επώνυμα μηχανήματα ανακύκλωσης, ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη προσφερόμενη σε εσάς ποιότητα. Σκοπός είναι η επέκταση και ανανέωση του στόλου μηχανημάτων των ανακυκλωτικών μονάδων της Ελλάδας, ώστε να ενδυναμωθεί ο τομέας της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία εξυπηρετεί τις εξής ανάγκες:

α) εύρεση και πρόταση κατάλληλων λύσεων για τις μονάδες ανακύκλωσης

β) εμπορία ποιοτικών μηχανημάτων.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον και έχει δυνατό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνει τη δράση της σε σχολεία στην Ελλάδα, όπου φροντίζει για τις υποδομές τους σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό με δωρεές από την ίδια και το δίκτυο χορηγών της. Παράλληλα στοχεύει σε ένα πλήθος δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση παιδιών, καθηγητών και γονέων πάνω στην ανακύκλωση.