Μαγνήτες overbelt

Οι μαγνήτες overbelt τοποθετούνται πάνω από τη ταινία μεταφοράς υλικών και διαχωρίζουν τον σιδήρου από τα υπόλοιπα υλικά. Είναι, ουσιαστικά, μόνιμοι μαγνήτες οι οποίοι διαχωρίζουν μικρά και μεγάλα κομμάτια σιδηρούχων μετάλλων από τα υπόλοιπα υλικά. 

Κωδικός προϊόντος: 8b1f58caa775 Κατηγορία: