Υδραυλικοί Ηλεκτρομαγνήτες

Οι υδραυλικοί ηλεκτρομαγνήτες είναι κατάλληλοι για τον χειρισμό σιδηρούχων υλικών και ειδικά του Σκραπ που προκύπτει από ανακύκλωση, Είναι εξ’ αρχής σχεδιασμένοι για εγκατάσταση ως εξάρτημα σε εκσκαφείς, φορτωτές και γενικά οπουδήποτε απαιτείται γρήγορος διαχωρισμός των σιδηρούχων υλικών. Οι υδραυλικοί ηλεκτρομαγνήτες δεν έχουν δικά τους χειριστήρια, αλλά ενεργοποιούνται μέσω του υδραυλικού συστήματος του μηχανήματος στο οποίο είναι εγκατεστημένες, για παράδειγμα από μια αρπάγη. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα τους μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε μηχάνημα και να μην δεσμεύεται συγκεκριμένο μηχάνημα αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρομαγνήτη.

Κωδικός προϊόντος: 4cf84a69f283 Κατηγορία: